Onze diensten

In goed overleg met u zorgen we van A tot Z voor een gedegen voorbereiding en een goede uitvoering van uw congres.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op of lees verder.

Hulp bij bid

 • Opstellen van bidboek in samenwerking met lokale partners

Locatie

 • Voorstellen voor geschikte locaties
 • Onderhandelingen met locaties
 • Contact en logistieke afstemming met locatie
 • Afstemming over catering, techniek en andere voorzieningen

Abstract handling

 • Advies bij het opzet van de call for abstracts en de bijbehorende criteria
 • Opzetten van online indienformulier
 • Voorbereiden en uitvoeren van de beoordelingsprocedure
 • Indeling van sessies in overleg met u
 • Publicatie van wetenschappelijk programma en abstracts

Communicatie

 • Opstellen communicatieplan
 • Promotie en werving
 • Bouwen, inrichten en beheren website
 • Opstellen en versturen nieuwsbrieven
 • Beheer van social mediakanalen
 • Inrichten congresapp
 • Persbegeleiding

Informatiemarkt/sponsoring

 • Werving van sponsoren
 • Opstellen sponsorbrochure
 • Afstemming details met sponsoren/standhouders
 • Indelen en inrichten van beursvloer

Afronding

 • Versturen van deelnemersevaluatie
 • Verwerken deelnemersevaluatieresultaten
 • Evaluatie met opdrachtgever
 • Publicatie en verspreiden van presentaties

Projectmanagement

 • Advies, coördinatie en begeleiding
 • Planning
 • Beslismomenten
 • Risicomanagement
 • Draaiboek
 • Procesbewaking
 • Uitvoering

Conceptontwikkeling

 • Ontwikkelen van concreet plan op basis van de doelstellingen
 • Advies en ontwikkelen van congreslogo en -huisstijl
 • Advies en begeleiding bij opstellen van programma
 • Aandragen van ideeën voor invulling en uitvoering, zoals werkvormen en inrichting

Programma

 • Advies en begeleiding bij opstellen van programma, waaronder:
  • pre-conferentie
  • welkomstreceptie
  • congresopening
  • plenaire sessies & keynote sprekers
  • netwerkmomenten
  • expositie/beursvloer
  • postersessies
  • entertainment
  • pauzes
  • afsluiting
  • site visits
  • congresdiner/-feest
  • sociaal programma

On-site begeleiding

 • On-site registratie en ontvangst
 • Coördinatie van en controle op uitvoering conform draaiboek
 • Ontvangst en begeleiding sprekers
 • Bemanning informatiebalie en aanspreekpunt alle aanwezigen
 • Branding en bewegwijzering

Accreditatie

 • Aanvragen van accreditatie
 • Accreditatielijsten op de dag(en) zelf
 • Accreditatie-invoer na het congres

Overleg met opdrachtgever

 • Regelmatig gepland en spontaan overleg en afstemming
 • Bijwonen (commissie)vergaderingen

Financieel management

 • Opstellen van realistische begroting
 • Bijwerken en bewaking van begroting
 • Hulp bij subsidieaanvragen
 • Veilig beheer van deelnemersgelden in stichting congresgelden
 • Versturen van deelnemers- en sponsorfacturen
 • Innen van deelnemers- en sponsorgelden, via bankoverschrijving en/of online betaling
 • Betalen van leveranciersfacturen
 • Opstellen van eindafrekening

Sprekers

 • Suggesties aandragen
 • Afspraken vastleggen
 • Afstemming details en benodigde voorzieningen regelen
 • On-site begeleiding

Hotel en vervoer

 • Onderhandelde voorwaarden en tarieven
 • Online te boeken kamers uit hotelblokreservering
 • Reserveren kamers voor keynotesprekers/genodigden/
  opdrachtgever
 • Vervoer voor eventuele site visits/congresdiner

Congressecretariaat

 • Aanspreekpunt voor alle stakeholders (telefonisch en per congresspecifiek
  e-mailadres)
 • Opstellen online registratieformulier
 • Verwerken van (groeps)registraties
 • Vervaardigen van badges
 • Voorstellen aandragen voor congresmaterialen
 • Bestellen congresmaterialen
 • Regelmatig aanleveren aanmeldingsstatistieken

Congressen

Wij organiseren (wetenschappelijke) congressen en bijeenkomsten voor o.a. universiteiten, hogescholen, instellingen, verenigingen en non-profitorganisaties.